The Climate Initiative

Typ: Hemsida | UX Design | Skills: Adobe XD | HTML / CSS |

Om projektet:

The Climate Initiative är en rörelse som vill få personer att skriva under på att EU ska ha en klimatskatt. Uppdraget var att skapa en hemsida med seriös ton, och utan för mycket styling. Inga bilder var heller tillåtna, utan endast typographi.

Kampanjen är avslutad, och så ävens hemsidans url.

 

hemsida med bara typografi hemsida responsiv med endast typografi